• Breaking News

  #tin1 #kinhdoanh

  Thứ Năm, 26 tháng 7, 2012

  Ở Colombia, phát triển ứng dụng khuyến khích người dân đưa những tài liệu về việc sử dụng lao động trẻ em bất hợp pháp.

  Ứng dụng Kid Rescue từ Telefonia Telecom ở Colombia hiện đang khuyến khích người dân để giải quyết vấn đề tội phạm bằng cách chụp ảnh có gắn thẻ địa lý khi họ phát hiện ra những người trẻ tuổi làm việc bất hợp pháp.

  Những sáng kiện cộng đồng như  báo chí công dân đã trở nên mãnh liệt hơn nhiều kể từ khi có sự ra đời của  điện thoại thông minh, và công nghệ dễ dàng tiếp cận cũng sẽ giúp giải quyết các vấn đề  về tội phạm. Chúng tôi cũng đã có nói về seenHollback, nó cung cấp một nền tảng cho phụ  nữ để chia sẻ những câu chuyện về những cuộc tấn công và gửi hình ảnh có  gắn mác địa lý về những Harasser, và  theo một cách tương tự – Kid Rescue, một ứng dụng từ Telefonia Telecom ở Colombia hiện đang khuyến khích mọi người xác định vị trí và các tài liệu bất hợp pháp về việc lao động trẻ em bằng các thiết bị cầm tay của họ.

  Theo một báo cáo từ Cục Thống kê quốc gia Colombia năm 2011, 9.2% trẻ em độ tuổi 5 tới 17 phải làm việc trong nước, trong khi Kid Rescue yêu cầu bồi thường về việc thất học của trẻ em là  1,6 triệu. Với những con số này trong tâm trí,  ứng dụng cho phép các công dân trẻ em làm nhân chứng bằng cách gửi thông tin cho trang web Kid Rescue để tạo ra một cơ sở dữ liệu về các hoạt động lao động trẻ em bất hợp pháp mà chỉ có những người liên quan đến Fundacion Telefonia, những nhà từ thiện mới được truy cập. Người dùng có thể gắn thẻ địa lý của họ tại thời điểm và bức ảnh của đứa trẻ có thể điền thêm một vài thông tin mà họ chứng kiến. Nhân viên xã hội sau đó có thể đánh giá và quyết định hành động nếu có thể.

  Kể từ khi tung ra các ứng dụng, Kid Rescue đã  giúp xác định công việc của hơn 1000 trẻ em và hơn 60 người đã được đưa ra khỏi sự bóc lột đó. Phát triển ứng dụng – làm cách nào để khai thác công nghệ điện thoại thông minh vào các lợi ích xã hội khác?

  http://www.tapchitiepthi.com

  Không có nhận xét nào:

  Đăng nhận xét

  • Popular Search

  Lưu trữ Blog

  Tìm kiếm Blog này

  VietNam News

  ThuongHieu.Ws

  Websites

  Beauty

  TAGS

  Travel

  Facebook

  Followers

  Trang