• Breaking News

  #tin1 #kinhdoanh

  Thứ Hai, 7 tháng 5, 2012

  Ở Zimbabwe, các nhà bán lẻ cung cấp cho người mua sắm dịch vụ airtime khi có thay đổi.

  POSTED BY NHOX PK


  Nhằm cung cấp một giải pháp mới giảm thiểu tiền tệ ở Zimbabwe, Yo Time đã đi đầu cung cấp một nền tảng internet giúp các nhà bán lẻ đưa các sự thay đổi thông qua dịch vụ airtime trên điện thoại.
  Sauk hi người dân Zimbabwe từ bỏ sự quay lại của đồng đô la trong năm 2009, nhiều loại tiền tệ cứng có thể được sử dụng để trả tiền cho hàng hóa ở Zimbabwe, đồng đo la Mỹ khá được ưa chuộng. Một vấn đề vừa phát sinh, người tiêu dùng chi trả việc mua hàng không hết giá trị của tờ tiền đô đó, bởi vì sự thay đổi nhỏ là vấn đề thường xuyên ở trong nước. Nhằm cung cấp một giải pháp mới cho vấn đề này, Yo Time đã đi đầu cung cấp một nền tảng internet giúp các nhà bán lẻ đưa các sự thay đổi thông qua dịch vụ airtime trên điện thoại.
  Hiện nay, người mua hàng – những người chi trả không hết giá trị của đồng đô la thì họ thường phải mua thêm một món đồ cho đủ giá trị của tờ tiền, hoặc chấp nhận ghi một ghi chú tín dụng nhưng nó chỉ sử dụng ở các cửa hàng phát hành nó. Với Yo Time, các nhà bán lẻ có thể đưa ra các thay đổi thông qua dịch vụ airtime trên nền tảng của PIN-less tới số điện thoại của người mua hàng. Dịch vụ có thể xử lý các khoản tín dụng bất kỳ có giá trị từ 10 cent tới 50 USD. Sau khi gửi, người mua hàng sẽ nhận được thông báo xác nhận trọng vòng tám giây.
  Yo Time đã được sử dụng tại một số điểm bán lẻ hàng đầu và siêu thị ở Zimbabwe. Một mô hình mang đến đơn vị tiền tệ mới – loại tiền tệ quốc gia trên toàn thế giới ?
  Website: www.tapchitiepthi.com

  « Thiết bị theo dõi dính chặt vào y phục của vận động viên nhằm cung cấp dữ liệu cho các huấn luyện viên.

  Không có nhận xét nào:

  Đăng nhận xét

  • Popular Search

  Lưu trữ Blog

  Tìm kiếm Blog này

  VietNam News

  ThuongHieu.Ws

  Websites

  Beauty

  TAGS

  Travel

  Facebook

  Followers

  Trang