• Breaking News

  #tin1 #kinhdoanh

  Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012

  Một vài thương hiệu phim quảng cáo với một chương trình nghị sự đạo đức.


  Green Product Placement là một công ty ở New York thay mặt cho các nhà sản xuất hàng đầu về môi trường để đảm bảo rằng các sản phẩm của họ trở thành một phần của thiết kế sản xuất trong một bộ phim, chương trình truyền hình hay một trang web nào đó.
  Phim quảng cáo đã được làm nhiều năm nay, và chúng tôi đã thấy những phiên bản của họ đang tập trung vào Youtube và Instagram. Các diễn biến mới nhất trong ngành công nghiệp này? Green Product Placement là một công ty ở New York thay mặt cho các nhà sản xuất hàng đầu về môi trường.
  Nói theo cách riêng của công ty thì Green Product Placement “cam kết sử dụng nền tảng tiếp thị của phim quảng cáo truyền thông để quảng bá sản phẩm với một màu xanh, đạo đức, chương trình nghị sự xã hội kinh doanh với doanh nghiệp và địa phương”. Theo đó, nó hoạt động để đảm bảo rằng các sản phẩm của khách hàng được nhìn thấy và sử dụng như một phần của thiết kế sản xuất trong một bộ phim, chương trình truyền hình hay một trang web nào đó. Green Product Placement nhằm mục đích giữ cho hoạt động kinh doanh riêng của mình bền vững nhất có thể, bao gồm cả việc sử dụng carbon trung tính, hầu như không cần giấy tờ văn phòng và đi lại nhiều.
  Không có gì phải nghi ngờ rằng ngày nay người tiêu dùng ngày càng quan tâm về môi trường. Khi mua các sản phẩm và dịch vụ, trên thực tế thì khoảng 50% giao diện cho các nhãn liên quan đến hiệu quả năng lượng, có nhiều khả năng để mua các sản phẩm và dịch vụ của các công ty bảo vệ môi trường, và trung thành với các công ty này hơn so với các công ty khác. Lam thế nào để có thể giúp đỡ thương hiệu sinh thái của mình ý thức hơn về người mua sắm và thương hiệu kết nối.
  Website: www.tapchitiepthi.com

  « Gấu rô bốt giúp dạy trẻ em biết bệnh tiểu đường và quản lý tình trạng của bé.

  Không có nhận xét nào:

  Đăng nhận xét

  • Popular Search

  Lưu trữ Blog

  Tìm kiếm Blog này

  VietNam News

  ThuongHieu.Ws

  Websites

  Beauty

  TAGS

  Travel

  Facebook

  Followers

  Trang