• Breaking News

  #tin1 #kinhdoanh

  Thứ Ba, 29 tháng 5, 2012

  Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2012

  Thứ Hai, 21 tháng 5, 2012

  Tại Nhật bản, trụ ATM sẽ quét bàn tay của người sử dụng Ngân hàng Ogaki Kyoritsu của Nhật bản sẽ sớm tung ra một dòng máy ATM có thể quét bàn tay người sử dụng và không yêu cầu hình thức bên ngoài của việc xác nhận.

  06:58
    Chúng ta đã thấy công nghệ sinh trắc học có thể giúp đưa ngân hàng tới người sử dụng với Pillar ATM của NCR, và bây giờ chúng ta đang thấ...

  Thứ Năm, 10 tháng 5, 2012

  Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012

  Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

  Thứ Hai, 7 tháng 5, 2012

  Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2012

  • Popular Search

  Lưu trữ Blog

  Tìm kiếm Blog này

  VietNam News

  ThuongHieu.Ws

  Websites

  Beauty

  TAGS

  Travel

  Facebook

  Followers

  Trang